Så jobbar vi


Så jobbar vi!

Våra barn är under förmiddagen indelade i 3 olika ålders och individ anpassade grupper där vi jobbar temainriktat. I varje grupp ansvarar två pedagoger som  ska se, lyfta fram och tillmötesgå varje individs behov och därmed utveckla verksamheten efter detta. 
Genom att arbeta temainriktat vill vi ge barnen förutsättningar till att fördjupa sig och utforska olika områden. I temat finns det plats för olika småprojekt och barnens tankar och idéer för arbetet framåt.
"Med ett temainriktat arbetssätt arbetssätt kan barnens lärande bli
mångsidigt och sammanhängande." (Lpfö 98, reviderad 2016)
 
 
TEMA
Hur länge vi arbetar med temat beror på barnens intresse och nyfikenhet. Det skapar en röd tråd som genomsyrar verksamheten i både musik, utedagar, språk och matematik. Pedagogerna stöttar och hjälper barnen att utveckla sin naturliga upptäckarglädje.


 
MAT
All vår mat tillagas i vårt kök av vår kokerska. All mat lagas från grunden. Barnen känner doften av nybakat bröd nästan varje dag. Vissa dagar sker matlagningen utomhus och då är barnen med i matlagningen, alltifrån att dela, skala och blanda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar